ANA SAYFA

KONGRE

HAKKINDA

Hematoloji Uzmanlık Derneği, hematoloji uzmanlarının kurmuş olduğu bir dernektir. Derneğimiz, hematologların bilgi ve deneyimlerini geliştirecek fırsatlar sunarken, diğer yandan da kamu yararına faaliyetler yaparak halkı hematoloji alanında bilgilendirmektir.

Derneğimizin bir diğer temel amacı ise komşu ülkelerimizle ortak çalışma platformları oluşturmak, karşılıklı bilgi ve eleman değişimi sağlamaktır. Bugüne dek Türkiye'ye çok sayıda misafir öğretim üyesi ve öğrenci gelmesine aracılık ettik.

Kongremizin amaçlarından biri de bilimsel sınırların kaldırılması, ortak standartlar oluşturulmasıdır. Derneğimiz özellikle son zamanlarda Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Özbekistan, Ukrayna gibi ülkelerdeki bilimsel kuruluşlarla yakın çalışmalar yapmaktadır. Kongre katılımcılarımızda bu ülke bilim adamlarından ve Amerika bilim adamlarından oluşmaktadır.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Süleyman Dinçer  
Hematoloji Uzmanlık Derneği Başkanı  
Önemli Günler
20 Ağustos 2012 : Erken Kayıt Son Günü
01 Ekim 2012       : Bildiri Son Gönderim Tarihi
17-21 Ekim 2012 : Kongre Tarihi