Önemli Günler
20 Ağustos 2012 : Erken Kayıt Son Günü
01 Ekim 2012       : Bildiri Son Gönderim Tarihi
17-21 Ekim 2012 : Kongre Tarihi