ANA SAYFA

BİLDİRİ

GÖNDERİMİ

Bildiri Son Gönderim Tarihi: 01 Eylül 2012

Sözel ve poster bildiri özetleri, kongre web sayfamızda yer alan Online Bildiri Toplama Uygulaması aracılığı ile gönderilmelidir. Uygulamada yer alan bilgilerin eksiksiz olarak doldurulması ve uygulamaya eklemeniz gereken bildiri özeti dosyasının aşağıdaki formata uygun olarak gönderilmesini rica ederiz .

BİLDİRİ ÖZETİ DOKÜMAN FORMATI

- Özetler Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır.
- Bildiri başlığı 12 punto ve kalın (bold) olarak yazılmalıdır.
- Yazarların adları ve soyadları tam olarak yazılıp, bildiriyi sunacak kişinin adının altı çizilmelidir. Unvan yazılmamalıdır. İsimlerin üzerine numaralar konularak altta adresleri yazılmalıdır.
- Bildiri özetleri Word 2003 veya üst versiyonunda Times New Roman yazı tipinde, 12 punto, bir satır aralığında, 300 kelimeyi aşmayacak şekilde yazılmalıdır.
- Resim ya da figür konulması gerekiyor ise metinde yeri belirtilerek, siyah beyaz, JPG formatında ve ayrı bir dosya halinde gönderilmelidir.
- Sözlü sunumlarda projeksiyon kullanılabilmektedir. Sunucular sunumlardan bir gün önce sunacakları materyalleri teknik yetkiliye göstermelidir.
- Bir katılımcının birden fazla bildiri sunmasına izin verilmeyecektir.

POSTER FORMATI

- Posterlerin boyutları 70x100 cm olmalıdır. 70x100 olmayan posterler alana asılmayacaktır.
- Posterler 1 metre uzaktan okunabilmelidir.
- Başlık, yazarların adları, yazarların çalıştıkları kurum adresleri belirtilmelidir. Savunma yapacak yazarın adının altı çizilmelidir.
- Posterlerin sergileneceği yer kongre sırasında bildirilecektir.
- Bir katılımcıya ait birden fazla poster bildiri olabilir.

Önemli Günler
20 Ağustos 2012 : Erken Kayıt Son Günü
01 Ekim 2012       : Bildiri Son Gönderim Tarihi
17-21 Ekim 2012 : Kongre Tarihi